Kurz pro děti zaměřený na výcvik psa

Pro děti, které mají vlastního psa, se kterým budou cvičit, se v případě naplnění kapacity otevře Kroužek pro pokročilé. Do tohoto kroužku budou docházet děti, které jsou schopné ovládat svého psa natolik, aby nenarušovali chod kurzu a výcvik. Kapacita tohoto kurzu bude menší z důvodu zajištění hladkého průběhu. Termín, kdy bude kurz probíhat, bude určen po dohodě instruktorky s rodiči.

Délka kurzu je 60 min. Cena jednotlivé lekce 250,-. Možnost zakoupení výhodné permanentky.

Kurz bude probíhat za každého počasí. V případě deště bude zkrácen pobyt venku a bude náhradní program ve společenské místnosti s vytápěním. V případě velmi špatného počasí (vichřice apod kurz odpadá a bude náhradní hodina v náhradním termínu po domluvě)

Na cvičišti je zajištěno WC a možnost občerstvení. Je možné zakoupit pití, sušenky, v případě domluvy i další. Děti nemusí nosit peníze, zavedou se jim karty a lze pak za občerstvení zaplatit najednou.